Эрхэм зорилго

Монгол улсын нарны цацрагаар баялаг давуу тал дээр дөрөөлөн өсөн нэмэгдэж буй эрчим хүчний хэрэгцээг орон зай үл хамааран, байгальд ээлтэй сэргээгдэх эрчим хүчийг дотооддоо үйлдвэрлэх замаар хялбар, хямд, найдвартай хангана.