Хаяг

Хаяг: Сопоко ХХК, Өнөр 105, СХД, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Утас: 683098, Факс: 681598